Poesiworkshop inom skapande skola:

Fokus ligger på att prova olika metoder för att skapa poesi samt upptäcka och bejaka sitt eget poetiska språk. Vi bekantar oss med texter av olika författare och provar att skriva själva med hjälp av tydliga övningar. Alla kan skriva poesi! Följer eleven anvisningen så blir det en dikt. Alla skriver på samma sätt men när vi läser upp för varandra kommer vi märka att alla har skrivit olika ändå.

Vi leker med orden och skapar nya ordkonstruktioner och egna meningsuppbyggnader. Ingenting kan vara rätt eller fel i poesi, vilket kan stärka självförtroendet hos elever som har svårt för att skriva ”rätt”. Genom att leka med grammatiska konstruktioner på ett tillåtande sätt kan vi få syn på, och prata om, hur språket fungerar.

Jag har arbetat med elever som har mycket svårt för att skriva, men som visat sig vara fantastiska poeter, och elever som inte vågat läsa högt i klassrummet har plötsligt velat läsa upp sin egen dikt.

”Arbetet med poesi kan bygga självförtroende. Eleverna inser att de har ord som de kan använda på olika sätt. Poesin kompletterar undervisningen i svenska. Istället för att fokusera på t.ex. grammatik får eleverna möjligheten att tänka kring orden och jobba med språket på ett annat sätt. Det bidrar med något annat, arbetet får ett helt annat tempo.”

– Karin Beijer Hagman, om projektet Poesifredag som jag genomförde inom svenskaämnet i hennes klass under en termin.

Upplägg:
Jag vill i möjligaste mån planera mitt besök tillsammans med undervisande lärare och anpassa antal lektioner och längden samt nivån på dessa efter den aktuella elevgruppen. Ju mer vi kan göra mitt besök till en sammanhängande del av den övriga undervisningen desto bättre resultat ger det för eleverna, enligt min erfarenhet.

Exempel på upplägg med 3 st 40-minuterslektioner:

Lektion 1: Vad är poesi för dig?
1.
Vi funderar över vad poesi är för oss. Utifrån elevernas tankar skapas en tankekarta över poesi som brukar bli en väldigt bra ingång till poesins skiftande uttryck och möjligheter.

2. Rendering:
Jag läser upp en dikt av någon etablerad poet (lämplig för elevernas nivå). Eleverna följer med i varsin utskriven kopia och stryker under de ord som de tycker känns viktiga eller bara fina. Sedan läser vi tillsammans våra understrykningar och pratar om vilka ord vi valde och vad det är för slags ord. Sedan arbetar vi med att skriva egna dikter (fungerar även i par) av de understrukna orden.

Lektion 2: Bilddikter
1. Rita en dikt
Jag läser upp några dikter av poeter som arbetar med tydligt bildspråk. Eleverna får rita de bilder de ser framför sig när de lyssnar.

2. Skriv en bild
Eleverna får skriva en dikt utifrån en bild som jag visar på tavlan. De får 4 frågor att utgå ifrån för att komma igång.

Vi läser upp våra dikter för varandra och ger varandra stora applåder.

Lektion 3: Nyord
1. Vi läser en dikt högt som använder sig av egenpåhittade ord och pratar lite om den.

2. Vi skapar nya ord genom att skriva fina ord på lappar och lägga i en “hatt”, sedan plockar vi slumpmässigt upp 2 ord som blir till ett nytt ord. Till exempel har orden “fjärilsdimma” och “armbandsdimma” kommit till på detta sätt. Sedan skriver vi dikter där våra nya ord ingår.

Vi läser upp våra dikter för varandra och ger varandra stora applåder.Linnéa Fonseca

För mig är poesi en frizon. En lustfylld experimentverkstad där bara jag själv kan bestämma vilka regler jag behöver förhålla mig till. Som skrivpedagog vill jag dela med mig av min experimentlusta, visa hur många olika sorters poesi det finns, och framför allt hur det går att skriva poesi med enkla medel.
OEI_L_Eriksson_lr

 • Född 1984, verksam i Malmö som poet, skrivpedagog
  och bibliotekarie.
 • Utbildad vid Litterär gestaltning på Konsthögskolan Valand
  samt Skrivarlinjen på Fridhems folkhögskola.
 • Anställd som skolbibliotekarie med skrivpedagogiskt uppdrag
  på Malmö latinskola.
 • Har F-skattsedel
 • Hemsida: linneafonseca.net
 • E-post: linnea@linneafonseca.net