Poesifredag 2

Jag håller gärna poesiverkstad i skolor och på bibliotek!

Fokus ligger på att prova olika strategier för att skapa poesi samt upptäcka och bejaka sitt eget poetiska språk. Vi bekantar oss med texter av olika författare och provar att skriva själva med hjälp av tydliga övningar. Följer eleven anvisningen så blir det en dikt. Alla skriver på samma sätt men när vi läser upp för varandra kommer vi märka att alla har skrivit olika ändå.

Vi leker med orden och skapar nya ordkonstruktioner och egna meningsuppbyggnader. Ingenting kan vara rätt eller fel i poesi, vilket kan stärka självförtroendet hos elever som har svårt för att skriva “rätt”. Genom att leka med grammatiska konstruktioner på ett tillåtande sätt kan vi få syn på, och prata om, hur språket fungerar.

Jag undervisar sedan 2015 i poesi för gymnasieelever samt särgymnasieelever på Malmö latinskola. Läs gärna utförligare exempel på vad jag gör i boken Människade dikter. Jag har arbetat med elever som har mycket svårt för att skriva, men som visat sig vara fantastiska poeter, och elever som inte vågat läsa högt i klassrummet har plötsligt velat läsa upp sin egen dikt.

Jag har tidigare lett poesilektioner inom skapande skola med elever i mellan- och högstadiet.

Välkommen med din förfrågan!
Kontakt