Linnéa Fonseca

Kunstkritikk tipsar om Algeriet / Algeria i sin julkalender

Beata Berggren tipsar om “Redeskriptionsmetoder som glädjande nog, genom sitt eget imperativ, inbegriper att nya böcker skrivs” i Kunstkritikks julkalender.

Bokmässan: Samtal om översättande praktiker

FREDAG 26 SEPTEMBERAlgeriet_Algeria

Rum för poesi – Bokmässan i Göteborg

11.00 Läsning ur Algeriet.

13.00 Samtal om “Översättande praktiker

Se hela programmet.

Fångst bloggar fint om Algeriet / Algeria

Den oändliga översättningen

Läsning med Chateaux och Slot på Malmö konsthall.

ONSDAG 3 SEPTEMBER, MALMÖ KONSTHALL 19.00

Poesiförlaget Chateaux kommer till Malmö Konsthalls bokhandel och lanserar
Chateaux Pocket 2 och Slot
n° 4.

Sjuttioåtta uppslag till sf-romaner hämtade ur Linus Andersens anteckningsbok
av Leif Holmstrand och Pär Thörn + poesitidningen Slot n°4: Refräng
(Gästredaktör: Adam Westman)

Läsningar, böcker, poesitidningar.

Medverkar under kvällen gör: Leif Holmstrand och Pär Thörn samt Beata Berggren,
Linnéa Eriksson, Ida Linde, Adam Westman m.fl.

Läs mer om förlaget.

Läs de första sidorna i Algeriet

ALGERIET_utdrag.hemsida
Read the rest of this entry »

Om pojkslynglar och intersektionalitet

Hur kan jag göra det här? – Börja.
Börja vad?
Det enda som är värt att påbörja i den här världen: slutet på världen.

En söndag i december kommer jag cyklande längs med Föreningsgatan i Malmö. Det har snöat. På en skolgård står fyra pojkar i tioårsåldern och ropar “God jul” samtidigt som de kastar snöbollar mot förbipasserande, i det här fallet mig. Det är väl sådant som kallas för “pojkstreck”. Ett harmlöst bus. Sådant som pojkar gör. Jag skulle kunna cykla vidare med den bortförklaringen. Men jag stannar upp. Känner efter. Jo, jag orkar nog. Och framför allt känner jag att jag måste. Måste vända tillbaka och ge pojkarna en reaktion. Konfrontera dem, för jag tycker inte att det är en betydelselös händelse och jag vill att de ska förstå det.

Hon stannade!, ropar en av pojkarna till de andra.

Read the rest of this entry »

Problemet är inte att människor minns genom fotografier, utan att det är fotografierna de minns

  1. SLÄKTBILDER

Dotterdottern: Kan du inte berätta vad de e på bilderna?

Mormodern: Va?

Dotterdottern: Kan du inte berätta vad de e på bilderna?

Mormodern: Ja de e jag… å mormor. Å de vet jag inte vem de e de e nån släkting till mormor…deras barn. Agusta jag å någon släkting ja… Jaaa va kan jag va? Trefyra år? Står de´nte här hur gammal jag e på nån av korten har hon skrivit…de e inte jag utan… åttonde- tjugosju. Lille Bipp kalla dom mig för. Tre år. Ja de kan väl va ungefär samma där, tror du´nte de? Å en katt hade jag.

Read the rest of this entry »

Skammen består inte i vårdslöshet eller ens i att sy


Turkosa serien 1&2(2)


En läsning av den Turkosa serien, del 1 och 2, på Chateaux förlag.

6 juni Stockholm, Antikvariat Haralds hörna: kväll.

Det är release för två böcker på det relativt nystartade poesi- och konstförlaget Chateaux.
       Turkosa serien ”utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas.”
De två böckerna är Det ferdiga verkets skjønnhet, av Jørn H. Sværen, och Grå våg, av Peter Thörneby. De av förlaget fastslagna ramarna innebär att båda böckerna består av ett tryckark, vilket ger 8 boksidor, oskuret och ihopvikt, löst liggande inom bokens pärmar. De är också satta för hand med bly.
       Innan kvällens uppläsningar och samtal börjar har jag provat att läsa böckerna på två olika sätt. Det första: Ta ut det ihopvikta arket ur pärmen, vika upp det, och läsa bokens utsagor efterhand som de viks fram. Det andra, Bända upp vecken och kika in på de sidor som är oskurna i längs överkanten (endast mittuppslaget öppnas upp helt). Jørn går först upp på scenen (egentligen utrymmet bredvid det bord som är uppställt framför stolarna som ställts ut åt publiken). Efter att han tackat Chateaux för inbjudan till att skriva den här boken tar han fram en brödkniv och säger, ”det här är det närmsta en papperskniv vi kommer”. Varpå han sprättar upp det oskurna arket, våldför sig på det färdiga verket(!), och läser boken – som en bok.

Read the rest of this entry »

Algeriet – Algeria

Publication Studio Malmö, 2014

Läs ett utdrag ur boken.

SLUTSÅLD

Skrivet om Algeriet / Algeria:
– Bloggen Fångst: “Den oändliga översättningen”.
Kunstkritikks julkalender den 8 december 2014.
Jenny Högström i HD om ett utdrag ur boken i tidskriften CLP


Presstext:
1984 gav Kathy Acker ut boken Algeria, med en önskan om att skrivandet skulle vara en magisk handling som, genom att kombinera det värsta som hänt henne: moderns självmord, med den bästa film som gjorts: Slaget om Alger, skulle göra världen lite bättre ur framför allt ett feministiskt perspektiv.

Linnéa Eriksson slogs vid läsningen av Algeria av att boken fortfarande kändes så radikal, både politiskt och formmässigt, och bestämde sig för att göra en samtida svensk version: en semi-översättning. Eriksson skrev stora delar av Algeriet på plats i Alger, där hon även besökte platserna som finns med i boken för att skriva av dem, parallellt med en inläsning av originalet uppspelad i hörlurar. Resultatet är en platsspecifik omskrivning av Kathy Ackers Algeria, en flödande mix av originaltexten, Erikssons upplevelser i Alger, funnet pornografiskt material, samt plagiat och omskrivningar från bland annat nyhetsrapportering, filosofiska verk och egna dagböcker.
Omslaget är en kopia av Erikssons exemplar av Algeria.

Anna Tebelius Algeria är en platsspecifik omskrivning – en återöversättning till engelska – av Linnéa Erikssons Algeriet. Boken är översatt utifrån ett antal uppmaningar från Eriksson. De övergripande: Översätt endast genom att lyssna på din egen inläsning av texten. Gå till platser som har med Kathy Acker att göra, för anteckningar. Översättningens fragmenterade stil är resultatet av dessa uppmaningar och speglar både det kreativa förhållandet mellan original och översättning samt Tebelius egna röst.
Bokens omslag är konstnären Sophie Ansons tolkning av det svenska omslaget.

Algeriet såldes, tillsammans med den engelska återöversättningen Algeria, i Malmö konsthalls bokhandel, och via förlaget Publication Studios.

BOKSLÄPP

ALGERIA – ALGERIET – ALGERIA

Lördag 29 mars 19.00
Publication Studio Malmö
Ystadvägen 13
Dalaplan
214 30 Malmö

Algeriet_AlgeriaVälkommen på boksläpp för Linnéa Erikssons Algeriet:
en semi-översättning av Kathy Ackers Algeria, och Anna Tebelius Algeria: en semi-översättning av Linnéa Erikssons Algeriet. Böckerna ges ut som ett par av Publication Studio Malmö och kommer att finnas till försäljning under aftonen samt på www.psmalmo.com.

Under kvällen läser Linnéa Eriksson och Anna Tebelius ur Algeriet och Algeria. Beata Berggren och Imri Sandström framför också sina läsningar av böckerna.

Mer information om böckerna finner ni här.

Read the rest of this entry »