Ett lysande namn nr. 26 2014: FONETIK: KORT KURS

Om pojkslynglar och intersektionalitet

Skammen består inte i vårdslöshet eller ens i att sy: En läsning av den Turkosa serien…

Problemet är inte att människor minns genom fotografier, utan att det är fotografierna de minns

Pequod nr. 48, april 2011 : Ibland försvinner rösten helt

ur Heliotrop – en generationsgeografi

Stadsbiblioteket 17:36–17:56 – en scen i två akter för fem röster (Text och ljud.)