Författarbesök på Katedralskolan

av Linnéa Fonseca

En del av tävlingen Jag skriver i dina ord.


Idag har jag haft 4 lektioner med poesiverkstad utifrån mitt författarskap (och utifrån Inger Christensens) med en massa kreativa och insiktsfulla gymnasieelever på Katedralskolan i Lund.

Enligt önskemål höll jag lektion med tre olika inriktningar:

1. Jag läste högt ur min bok Heliotrop och eleverna fick stryka under ord i texten medan de lyssnade. Vi läste deras understrykningar gemensamt och pratade om diktens tema utifrån dem. Vi pratade om elevernas och mina föreställningar om poesi. Sedan skrev eleverna varsin egen dikt baserad på sina understrykningar. Jag fick höra flera fina omtolkningar av min text, och tror mig minnas en diktrad som löd “Gammelmormordern knycklar broschen”.

En elev lyfte att det inte finns något rätt eller fel inom poesin och att det kändes roligt att skriva av den anledningen.

2. Jag framförde verket Fahyuhr och visade hur jag hämtat stora delar av texten ur en bok om abstrakt konst. Eleverna fick prova att stryka och bearbeta fram egna dikter med hjälp av samma textmaterial. Båda klasser som fick denna lektion kom verkligen igång med skrivandet, och delade med sig av många jättefina och olika dikter.

En elev uttryckte det som att man fick en uppstart genom att använda något redan skrivet, och de flesta verkade hålla med om att det var ett roligt och fritt sätt att skriva på.

3. Med en matteintresserad naturklass jobbade jag med Matematisk poesi enligt tidigare genomfört koncept. Detta är så kul eftersom eleverna kan komma på att koda ord och alfabet enligt matematiska formler som jag inte har en aning om. Tex. jobbades det med derivata, primtal, morsekod, och så fibonaccis talföljd enligt Inger Christensens exempel.

Tack elever och lärare för en rolig och inspirerande dag!