Lyckad skrivpedagogik

av Linnéa Fonseca

Som avslutning på terminen har jag fått komma och skriva med ett antal klasser på Malmö latinskola där jag jobbar som bibliotekarie med skrivpedagogiskt uppdrag. Jag är extra nöjd med två ämnesspecifika lektioner som blev riktigt lyckade och lustfyllda. Läs här om matematisk poesi med en naturklass och skrivande för scen med en teaterklass.