Poesi med gymnasiesärklass

av Linnéa Fonseca

Sedan januari har jag och gymnasiesärklassen på Malmö latinskola skrivit poesi tillsammans en gång i veckan under projektnamnet “poesifredag”. Vi är nu i färd med att göra en bok av vårt arbete, som kommer i månadsskiftet maj/juni. Men redan nu kan ni följa vårt arbete, få konkreta tips på skrivövningar, och framför allt läsa elevernas fina dikter. Missa inte heller att titta på deras uppläsningar!

Poesifredag