Bokmässan: Samtal om översättande praktiker

av Linnéa Fonseca

FREDAG 26 SEPTEMBERAlgeriet_Algeria

Rum för poesi – Bokmässan i Göteborg

11.00 Läsning ur Algeriet.

13.00 Samtal om “Översättande praktiker

Se hela programmet.