Skriver från Paris om den franska fonetiken

av Linnéa Fonseca

Ett lysande namn nr. 26: FONETIK: KORT KURS